shipping/return/PŁATNOŚĆ PLN

OUR PRODUCTS ARE MADE TO ORDER
 HANDMADE IN OUR STUDIO

NASZE PRODUKTY SĄ WYKONYWANE NA ZAMÓWIENE
WŁASNORĘCZNIE W NASZEJ PRACOWNI


____________________________________________________________________

estimated shipping time +/-3 weeks (if you're buying one item)
czas oczekiwania w przypadku jednego produktu to +/- 3 tygodnie
estimated shipping time 4 weeks (if you're buying more than one item)
czas oczekiwania w przypadku więcej niż jednego produktu 4 tygodne

estimated shipping time 4 weeks (if the item is on sale)
czas oczekiwania w przypadku produktu z wyprzedaży 4 tygodne
____________________________________________________________________

if you want to pay in PLN don't hesitate!
jeśli chcesz dokonać płatności w ZŁ/PLN nie zwlekaj!

contact us or text via Instagram
skontaktuj się z nami tutaj albo przez Instagram

____________________________________________________________________

in terms of handcraft  and aristic character of items

we do not accept returns

*order cancellation up to 3 days from th day of purchase
*refund within 14 bussiness days


ze względu na rzemieślniczy i artystyczny charakter produktów na zamówienie

nie przyjmujemy zwrotów

*anulowania zamówienia można dokonać do 3 dni od dnia zakupu

*zwrot kosztów do 14 dni roboczych


@manyrhizomes